Tijdens de eerste fase van het project (2014-15) zullen verschillende modules worden ontwikkeld. In de modules komen verschillende aspecten van verantwoord onderzoek en innovatie aan bod, alles gebaseerd op elementen van onderzoekend leren. De modules bevatten achtergrondinformatie voor docenten, lesmateriaal voor scholieren en gedetailleerde beschrijvingen hoe de module toe te passen in zowel een formele als een informele setting. Halverwege 2015 zijn onderstaande modules beschikbaar in de taal van het land waarin deze is ontwikkeld. In het najaar van 2015 zijn de modules in verschillende talen beschikbaar. Alle modules zullen worden gepubliceerd op de SCIENTIX-website zodra deze beschikbaar zijn, hiervandaan worden ook de links geplaatst.

 • Healthy ageing (Nederland)
  In deze module zullen biologie-, scheikunde- en natuurkundedocenten samenwerken met onderzoekers van het Carbohydrate Competence Center uit Groningen om lesmateriaal te maken over een van hun onderzoeksprojecten. Het doel is om duidelijk te maken hoe wetenschappers en de industrie samenwerken om fundamentele wetenschap te gebruiken bij de ontwikkeling van dagelijkse voedselproducten die gericht zijn op een gezondere levensstijl.

 • Genomics en oceanografie (Portugal)
  De visserijgebieden van Portugal worden uitgebreid naar een veel groter gebied rondom de Azoren. Dit heeft nogal wat implicaties voor het milieu. Deze relatie tussen economische groei en milieu gekoppeld aan biodiversiteit is het onderwerp in Portugal.

 • Oceanografie en klimaatverandering (Duitsland)
  Deze module zal moderne methodes en processen die gebruikt worden in de oceanografie verduidelijken. Door het combineren van chemische, fysische en biologische methoden zal de module een interdisciplinaire blik op het onderwerp werpen. De verschillende aspecten van verantwoord onderzoek en innovatie zullen behandeld worden op zowel een mondiale als een lokale schaal.

 • Klimaatverandering (Finland)
  Klimaatverandering zal verstrekkende sociale, economische, ethische en milieu-gevolgen hebben over de hele wereld. Binnen de atmosfeerwetenschap probeert men de fenomenen en factoren die de opwarming van de aarde beïnvloeden te begrijpen, en een publiek debat over deze onderwerpen aan te zwengelen.

 • Duurzaamheid van hernieuwbare energie (Israël)
  Binnen de wetenschap en de industrie wordt men er steeds meer van bewust dat de energie- en milieuvraagstukken waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt op een wereldwijde schaal aangepakt moeten worden. De toenemende groei van de wereldbevolking en de toenemende vraag naar energie van zowel ontwikkelde- als ontwikkelingslanden veroorzaken veel van de mondiale effecten. Het functioneren van de moderne maatschappij gaat gepaard met milieuproblemen, die vragen naar nieuwe manieren van energieproductie en -opslag via duurzame en schone technologie. Op het zelfde moment benadrukken deze zorgen en de stijgende energievraag de noodzaak om snel wereldwijd nieuwe technologieën te implementeren. De intentie van onderzoek en de producten van innovatie om een maatschappelijk of milieutechnisch nut te bereiken is het eerste van de RRI-aspecten zoals gesuggereerd door Sutcliffe (2011)

 • Nanomaterialen (Roemenië)
  De module zal zich richten op nanomaterialen en hoe deze gebruikt kunnen worden in verschillende vakgebieden, van de duurzame energiesector tot aan museum-restauratie. De scholieren kunnen begrip over nanostructuren krijgen via een spel. Hierbij komen alle aspecten van nanostructuren aan bod, van een macroscopisch materiaal tot aan de belangrijkste nanostructuren en hoe deze atoom per atoom en molecuul per molecuul worden opgebouwd. Gerelateerde fenomenen en gebruik van deze materialen – inclusief dagelijkse toepassingen – kunnen via een dergelijke module uitstekend gedemonstreerd worden. De module zal verder ook toepassingen van nanomaterialen in de nanobiotechnologie behandelen, zoals bijvoorbeeld gebruik voor therapeutische doeleinden, maar ook nanosensoren gebruikt voor voedselproductie, veiligheid of biosecurity.

 • Nanoscience (Turkije)
  In deze nanoscience-module zullen fundamentele concepten en grote ideeën van nanowetenschap aan bod komen, net als recente vooruitgangen in nanotechnologie-applicaties in levenswetenschappen, en sociale en ethische aspecten vanuit het perspectief van verantwoord onderzoek en innovatie. In deze module zal ook gebruik gemaakt worden van onderzoekend leren.

 • Toepassingen van nanowetenschap (Griekenland)
  Deze module zal zich richten op de ontwikkeling van nanomaterialen voor toepassingen in de sensing, elektronica, opto-electronica, photo-catalyse en biomedische wetenschap, en de impact daarvan op verschillende aspecten van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Er zal gebruik gemaakt worden van “grootte-afhankelijke eigenschappen” op nanoschaal.

 • Nanowetenschap en nanotechnologie (Italië)
  Deze module wil scholieren bewust maken van het belang van wetenschap in het dagelijks leven, en hen de kennis over chemie en natuurkunde geven die nodig is om het gebruik en de implicaties van nanowetenschap te begrijpen. Hiervoor zullen in de module toepassingen van nanowetenschap gebruikt worden, waarbij zowel ethische problemen die verbonden zijn met de ontwikkeling van nanotechnologie als de historische achtergrond van de atomische en moleculaire theorie aan bod komen.

 • Nanotechnologie (katalyse) (Polen)
  Deze module zal zich richten op grootte-afhankelijke eigenschappen van nanokristallen en nanoporeuze materialen en hun toepassingen in katalytische processen die gebruikt worden bij milieubescherming. De basisconcepten van nanowetenschap, nanotechnologie en katalyse worden geïntroduceerd door middel van onderzoekend leren en geïllustreerd door actueel onderzoek. Ook de potentie van nanotechnologie in het beantwoorden van vragen van de maatschappij en de mogelijke gezondheids- en milieueffecten gerelateerd aan grootschalig gebruik van nanomaterialen zullen behandeld worden.

Als u vragen over de modules heeft, neem dan contact op met de desbetreffende partner in het land waar de module is ontwikkeld. De modules van elk land zullen in november 2015 beschikbaar zijn via de Rijksuniversiteit Groningen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)