Helsinki Üniversitesi

Jyväskylä  Üniversitesi 

Jyväskylä  Üniversite Müzesi

 

Helsinki Üniversitesi

Fizik Bölümü
Antti Laherto

Helsinki Üniversitesi  Finlandiya'nın çok yönlü üniversitelerinden ve dünyanın en iyi çok disiplinli araştırma üniversitelerinden biridir. Üniversite tarafından yürütülen yüksek kaliteli araştırmalar farklı alanlarda çeşitli uzmanların yetiştirilmesi ve toplumsal karar alma ile iş sektörün için yeni bilgi oluşturmaktadır. Helsinki Üniversitesi 40.000 öğrenci ve personeli ile uluslararası akademik bir topluluktur. Üniversite Helsinki’deki dört kampüsünde ve diğer 17 konumda çalışmalarını yürütmektedir.

 

Jyväskylä  Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Finlandiya’da bulunan Jyväskylä  Üniversitesi orta büyüklükte bir üniversitedir. 1934 yılında kurulmuş olan Eğitim Fakültesi üniversitenin en eski fakültesidir ve 1.834 öğrencisi bulunmaktadır. Üniversitenin bir özelliği Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden öğrenci ve öğretim üyelerinin bir arada aynı çatı altında çalıştığı Nanobilim Merkezi’dir. Jyväskylä  Üniversitesi ekibi hizmet öncesi öğretmen eğitimi ve hizmet içi mesleki gelişim ile bu çalışmalara katılmaktadır.

 

Jyväskylä  Üniversitesi Müzesi

www.jyu.fi/erillis/museo

1900 yılında kurulan Jyväskylä  Üniversitesi Müzesi iki bölümden oluşmaktadır:
- Kültürel Tarih Bölümü
- Doğa Tarihi Bölümü (Finlandiya Merkez Doğa Tarihi Müzesi)
Müze Finlandiya merkezdeki doğa çeşitliliğine ve Jyväskylä  Üniversitesi’nin günümüz ve geçmişine ilişkin malzemeler toplamakta, bu malzemeleri korumakta, üzerlerine araştırmalar yapmakta ve bunları sergilemektedir.