Uniwersytet Boğaziçi w Stambule 

Istanbul Technical University (ITU) Science Center

 

Uniwersytet Boğaziçi w Stambule 

Wydział Edukacji
Assist. Prof. Sevil Akaygün

Uniwersytet Bogazici jest jednostką akademicką ukierunkowaną na prowadzenie badań naukowych, kształcącą 10 000 studentów i 2000 doktorantów, oraz zatrudniającą 450 pełnoetatowych pracowników naukowych. Misją uniwersytetu jest kształcenie poszczególnych jednostek – wszechstronnych, twórczych, proekologicznych, mających szacunek do norm etycznych, posiadających szeroki zakres wiedzy ogólnej i przyczyniających się do rozwoju nauki i technologii w Turcji oraz mających swój wkład w instytucjonalizację nauki, sztuki i kultury w społeczeństwie.

 

Istanbul Technical University (ITU) Science Center

ITU Science Center which is located in Taskisla Campus since 2007, was established with the aim of to meet people with science and to increase their interest in science and technology. The center has nearly 90 hands-on exhibits which demonstrate the laws of physics, optical illusion, mechanics, electrics, aerospace, mathematics, fluid dynamics, noise and vibration that we take for granted every day.

ITU Science Center is a member of European Network of Science Centers and Museums.