Uniwersytet Valahia w Targoviste

Muzeum Nauki Przyrodniczej w Prahovie

Muzeum Historii w Targoviste

 

Uniwersytet Valahia w Targoviste

Wydział Inzynierii Elektrycznej, Elektroniki i Technologii Informacyjnej/ Instytut Kształcenia Nauczycieli
Prof. Gabriel Gorghiu (ggorghiu [at] gmail.com)

Uniwersytet Valahia w Targoviste w Rumunii jest państwowym uniwersytetem działającym od 22 lat. W swojej strukturze posiada on 9 wydziałów prowadzących 3- i 4-letnie studia, 4 instytuty, 32 programy studiów licencjackich, 33 programy studiów magisterskich, 6 kierunków studiów doktoranckich, 33 kierunki studiów podyplomowych. Obecnie na uczelni zatrudnionych jest 303 pełnoetatowych pracowników oraz 82 osoby w niepełnym wymiarze czasowym, w 18 zakładach dydaktycznych. Na uniwersytecie kształci się około 7200 studentów.

 

Muzeum Nauki Przyrodniczej w Prahovie

www.muzbioph.ro

Muzeum Nauki Przyrodniczej w Prahovie jest specjalną jednostką kulturalną w rumuńskim regionie Muntenia Południowa, posiadające na swoich wystawach zarówno eksponaty żywe jak i nieożywione. Celem muzeum jest szkolenie i kształcenie ogółu odbiorców, również poprzez specjalistyczne programy szkoleniowe organizowane w głównym holu muzeum. Jego rdzeń opiera się na kwestiach naukowych z perspektywą przyczyniania się do wzrostu zainteresowania naukami ścisłymi, lecz porusza również kwestię znaczenia życia. Muzeum składa się z 7 sekcji zlokalizowanych w  Ploieşti, Bucov, Sinaia, Slănic, Cheia, Vălenii de Munte i Plopeni.

 

Muzeum Historii w Targoviste

www.curteadomneascatargoviste.ro

Celem Muzeum Historii w Targoviste jest rozwijanie i eksploracja różnorodnych aspektów związanych z kulturalnym i naukowym dziedzictwem miasta Dâmboviţa. Muzeum otwarto 11 maja 1967 roku, jest ono zlokalizowane w budynku z drugiej połowy XIX wieku. Muzeum posiada ekspozycje stałe, jak i okresowe związane z historią regionu. Ewolucja gatunku ludzkiego (począwszy od paleolitu), jak również postęp technologiczny są tematami badanymi przez specjalistów muzealnych.