Uniwersytet Lizboński

Pavilhão do Conhecimento and Ciência Viva (Pawilon Wiedzy)

 

Uniwersytet Lizboński

Instytut Edukacji
Prof. Pedro Reis

Misją instytutu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie i rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z edukacją. Jego podstawowym celem jest przyczynianie się do lepszego zrozumienia zjawisk i procesów edukacyjnych i szkoleniowych, a tym samym poprawy jakości kształcenia.

 

Pavilhão do Conhecimento and Ciência Viva (Pawilon Wiedzy)

www.pavconhecimento.pt

Pawilon Wiedzy jest przedsięwzięciem Portugalskiej Krajowej Agencji na rzecz promocji kultury naukowej i technologii oraz krajowej sieci interaktywnych centrów nauki.