Uniwersytet Jagielloński

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Uniwersytet Jagielloński

Zakład Dydaktyki Chemii
Dr. Iwona Maciejowska

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszym uniwersytetem w Polsce, założonym w 1364 roku. Uczelnia podtrzymuje swoje dawne tradycje służenia nauce i edukacji poprzez prowadzenie badań naukowych, nieustannego dążenia do prawdy i promowania jej z poczuciem odpowiedzialności Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej. UJ zatrudnia ponad 6000 pracowników i posiada 3600 nauczycieli akademickich. W ramach UJ funkcjonuje również Studium Pedagogiczne oferujące kursy ogólne z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii, podczas gdy poszczególne wydziały uniwersyteckie przejmują odpowiedzialność za metodykę poszczególnych przedmiotów i organizację praktyk pedagogicznych. UJ posiada długą tradycję kształcenia nauczycieli chemii, biologii i fizyki, jak również prowadzenia międzynarodowych projektów badawczych.

 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.maius.uj.edu.pl

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest integralną częścią uczelni i mieści bogatą kolekcję instrumentów naukowych – astrolabiów, globusów, tarcz słonecznych, teleskopów, pomp próżniowych, czy mikroskopów. Wiele z tych eksponatów jest unikalnych na skalę światową.