IPN – Instytut wspólnoty Leibniza ds. kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych

Deutsches Museum

 

IPN - Instytut wspólnoty Leibniza ds. kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych

Wydział Edukacji Chemicznej
Prof. Ilka ParchmannLorenz Kampschulte

Misją IPN jest rozwój i promocja kształcenia z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych poprzez prowadzenie procesu badawczego. Zespół naukowców pracujących wspólnie w IPN, specjalistów z zakresu kształcenia z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, pedagogów i psychologów skupia się na podstawowych problemach badawczych związanych z kształceniem i uczeniem się przedmiotów przyrodniczych i matematycznych.

 

Deutsches Museum

www.deutsches-museum.de 

Muzeum Niemieckie, dzięki 1,4 mln odwiedzających rocznie, jest jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów naukowo-technicznych w Europie. Wystawy prezentowane w muzeum dotyczą takiej tematyki jak oceanografia, nano- i biotechnologia czy technologia energii, które są również rozpatrywane w ramach RRI.