Uniwersytet w Helsinkach

Uniwersytet w Jyväskylä

Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu w Jyväskylä 

 

Uniwersytet w Helsinkach

Wydział Fizyki
Antti Laherto

Uniwersytet w Helinkach jest najbardziej wszechstronnym uniwersytetem w Finlandii i jednym z najlepszych uniwersytetów prowadzących badania interdyscyplinarne na świecie. Wysoka jakość badań prowadzonych na uczelni tworzy nową wiedzę pozwalającą na kształcenie specjalistów z różnych dziedzin oraz na jej wykorzystanie w podejmowaniu ważnych decyzji społecznych i biznesowych. Uniwersytet w Helsinkach charakteryzuje międzynarodowa społeczność akademicka tworzona przez 40 000 studentów i pracowników. Swoje działania prowadzi na czterech kampusach w Helsinkach oraz w 17 ośrodkach znajdujących się w innych miejscowościach.

 

Uniwersytet w Jyväskylä

Wydział Edukacji

Uniwersytet w Jyväskylä jest średniej wielkości uniwersytetem w Finlandii. Wydział Edukacji, założony w 1934 roku jest najstarszym wydziałem na tej uczelni i kształci 1834 studentów. Specjalnością uczelni jest Centrum Nanonauki, złożone z wykładowców i studentów trzech wydziałów: Fizyki, Chemii i Biologii, pracujących wspólnie pod jednym dachem. Uniwersytet w Jyväskylä zajmuje się zarówno kształceniem przyszłych nauczycieli, jak i prowadzeniem kursów doskonalenia zawodowego dla czynnych nauczycieli.

 

Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu w Jyväskylä 

www.jyu.fi/erillis/museo

Muzeum Uniwersyteckie Uniwersytetu w Jyväskylä  założone w 1900 roku składa się z dwóch działów:
- działu Historii Kultury 
- działu Historii Naturalnej (Muzeum Historii Naturalnej Finlandii środkowej)
Muzeum gromadzi, przechowuje, prowadzi badania i prezentuje eksponaty związane z przeszłością i teraźniejszością Uniwersytetu w Jyväskylä, jak również dotyczące różnorodności przyrody Finlandii środkowej.